Obchodní dům ve Zlíně prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která budově přisoudila novou podobu. Architekti se ovšem nerozhodli jít cestou úplně nového vzhledu, ale inspirovali se z dob 30. let, kdy byl Obchodní dům ve Zlíně vybudován firmou Baťa. Tento návrat ke kořenům s odkazem na historickou hodnotu se odrazil také v přípravě nového loga.

Tvar liter O a D vychází z původního střešního nápisu, který byl při rekonstrukci v inovované podobě rehabilitován. Rozdělení liter na fragmenty pak symbolicky odkazuje na původní členění neonových trubic, které dříve písmena rámovaly a které ne vždy svítily všechny současně. Fragmenty písmen zároveň vytváří výchozí prvky pro proměnlivý systém. V něm se logo přizpůsobuje různým formátům a pomocí multiplikace rozehrává proměnlivou vizuální hru, tolik příznačnou pro architekturu budovy.

Cílem bylo vytvořit logo a komplexní vizuální identitu nejen s orientací do minulosti, ale také do budoucna. Výsledkem je podoba loga, která využívá původní autorský font z baťovské doby, odkazuje na podobu významné budovy a současně moderním způsobem umožňuje modifikaci do podob odpovídajícím novému konceptu zrekonstruovaného Obchodního domu Zlín.

Jak vlastně logo vzniklo a z čeho jsme vycházeli?