Charita Zlín pořádá každoročně tříkrálovou sbírku. V letošním roce bohužel situace nedovolila třem králům koledovat klasickou formou, proto se tato charitativní akce přesunula do online prostředí. 

Ani současné podmínky nám však nemůžou zabránit pomáhat tam, kde je to potřeba. Udělejte začátkem roku dobrý skutek a přispějte na pomoc osobám v nepříznivé situaci. 

>>VÍCE INFORMACÍ<<

trikalova_sbirka